Regulamin

Regulamin Kortów Tenisowych w klubie Silva Sport

 1. Korty czynne są w godz. 7:00-23:00 od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7:00-21:00 w piątek oraz w godzinach 8:00-20:00 w sobotę i niedzielę.
 2. W następujące dni w roku korty są nieczynne: Niedziela Wielkanocna, Wszystkich Świętych (1.11), pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25.12), Nowy Rok (1.01).
 3. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie. Na kort wchodzimy najwcześniej 5 minut przed grą.
 4. Na kortach obowiązuje odpowiednie obuwie tenisowe i strój do gry. Przebieramy się w szatniach.
 5. Sezon letni trwa od 1.05 – 30.09, a sezon zimowy od 1.10 – 30.04. W terminach tych obowiązują odpowiednie cenniki.
 6. Opłaty za kort należy dokonywać przed grą; osoba obsługująca kieruje na odpowiedni kort.
 7. Przy opłaconym karnecie należy potwierdzić swoją obecność w recepcji.
 8. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie oraz osobiście w recepcji. W przypadku rezygnacji z gry i nie odwołania 24 godz. przed terminem godzina podlega opłacie.
 9. Karnety sezonowe obejmują dni i godziny w nim wskazane, nie ma możliwości przesunięcia czasowego.
 10. Dwie gry karnetowe w czasie sezonu zimowego lub letniego odwołane na 24 godz. przed terminem można odegrać w innym wolnym terminie, w czasie trwającego sezonu.
 11. Wykupione, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny sezon, a opłata nie podlega zwrotowi.
 12. Przy płatnościach w dwóch ratach za sezon zimowy, w razie drastycznego wzrostu cen paliw do ogrzewania, możliwa jest zmiana ceny za korty. 
 13. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich podopiecznych na terenie obiektu. Klub SilvaSport nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie obiektu.

ŻYCZYMY MIŁEJ GRY!